Mielec

Miasto o ponad pięćsetletnich tradycjach rzemieślniczych, od szeregu lat jest liderem w województwie podkarpackim i jednym z liderów w Polsce południowo-wschodniej w zakresie produkcji sprzedanej przemysłu ogółem i na 1 mieszkańca.
Dzieje się to głównie dzięki SSE EURO-PARK Mielec, na której terenie prowadzi działalność blisko sto firm.

Wizytówką pozostaje przemysł lotniczy, ale rozwijają się też inne dziedziny przemysłu. Mielec jest także liderem w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych, co potwierdził ranking regionalnej gazety rzeszowskiej „Nowiny” w 2010 r. Zainwestowanie 3,4 mld złotych pozwoliło na utworzenie 13 tysięcy miejsc pracy i sprawiło, że Mielec wraz z powiatem mieleckim mają w ostatnich latach jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w województwie podkarpackim (9 – 12 %).

Dla dalszego rozwoju mieleckiego przemysłu zapewniono w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne na terenach Mieleckiego Parku Przemysłowego. Rozwijane jest szkolnictwo zawodowe dla potrzeb przemysłu. Inspirowany przez biznes samorząd miasta doprowadził do zawarcia porozumienia z AGH Kraków i utworzenia jej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Mielcu. Wprowadzono kolejne udogodnienia i ulgi dla inwestorów, a ponadto samorządowe władze starają się o jak najlepszy klimat dla realizacji inwestycji.

Jak wykazały badania naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego wymienione czynniki są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów, stąd do Mielca przybywają kolejni chętni do inwestowania. Prezydent koncernu „Husqvarna” podczas otwarcia mieleckiej fabryki w 2011 r. powiedział m.in. „Nie udałoby się nam, gdyby nie wsparcie ze strony mieleckich autorytetów i fantastyczna robota tu na miejscu. W Mielcu znaleźliśmy wysoko wykwalifikowaną kadrę”.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju samorząd miasta prowadzi sporo inwestycji przydatnych biznesowi. Budowana i modernizowana jest sieć ulic łączących tereny przemysłowe z siecią dróg wojewódzkich. Oddano do użytku oczyszczalnię ścieków i zmodernizowaną kanalizację. Powstaje Inkubator Nowoczesnych Technologii. Przygotowywane są tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Rozwijana jest baza dla sportu i rekreacji. Te poczynania Mielca zostały ostatnio nagrodzone wieloma prestiżowymi laurami.