Formularze:

Formularz zgłoszenia wady lub usterki
przejdź do formularza
Formularz zgłoszenia zagrożenia
przejdź do formularza
Wniosek o nadanie nazwy ulicy
przejdź do formularza
Wniosek o nieodpłatne udostępnienie lokalu
z zasobów gminnych
dla przewodniczących Rad Osiedli w celu spotkań z mieszkańcami
przejdź do formularza
Wniosek o nieodpłatne udostępnienie lokalu
z zasobów gminnych
w związku z wykonywaniem mandatu radnego ( w sprawie spotkań z wyborcami lub pełnienia dyżurów)
przejdź do formularza
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
przejdź do formularza
Wniosek o wprowadzenie zmiany w rozkładzie jazdy
komunikacji miejskiej
przejdź do formularza
Wniosek o wydanie spersonalizowanej Mieleckiej Karty Miejskiej – biletu elektronicznego
przejdź do formularza
Wniosek o wydanie zezwolenia w pasie drogowym
przejdź do formularza
Wniosek o zmiane częstotliwości wywozu odpadów komunalnych
1 raz na 2 tygodnie
przejdź do formularza
Wniosek o zmiane częstotliwości wywozu odpadów komunalnych
1 raz na 4 tygodnie
przejdź do formularza
Wniosek o zmiane stamu wody na gruncie
przejdź do formularza