Geoportal Bezpieczeństwa Publicznego

Jest miejscem publikowania wszelkich informacji przestrzennych i opisowych związanych z bezpieczeństwem oraz utrzymaniem szeroko rozumianego porządku w skali miasta.

Jest to portal dedykowany w szczególności służbom i strażom działającym na obszarze miasta. Portal umożliwia dostęp do m.in. do takich specjalizowanych informacji jak: wysokorozdzielcza ortofotomapa, numeryczny model terenu, warstwa budynków, ewidencja dróg, inne.