Wirtualny urząd

Prezentuje interaktywne plany budynków Urzędu Miasta.

Plany te mają postać wirtualnych urzędów, gdzie w sposób graficzny zobrazowane są rozmieszczenie pokoi oraz dotyczące ich istotne informacje z punktu widzenia interesanta (np.: numer pokoju, przynależność do wydziału/referatu, zakres załatwianych spraw, nazwiska pracowników, inne). Będzie również możliwość odnalezienia, dzięki dedykowanym mechanizmom wyszukiwania, właściwego pokoju do załatwienia konkretnego typu sprawy.