Plan Miasta

Plan miasta jest podstawowym miejscem publikacji informacji i danych przestrzennych interesujących mieszkańców miasta.

Główną funkcją portalu jest prezentowanie lokalizacji obiektów istotnych z punktu widzenia podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie te dane prezentowane są na tle kolorowej ortofotomapy oraz warstwy adresowej umożliwiając użytkownikom łatwą lokalizację w terenie.

Portal interaktywnego planu miasta, poza rozbudowaną interaktywną mapą, posiada również mechanizmy przeglądania różnorodnych baz danych opisowych, w tym także dostęp do wybranych rejestrów i ewidencji publicznych (np.: spis ulic i numerów adresowych, rejestr obowiązujących MPZP itp.).