Informacje techniczne
Wymagania sprzętowe i programowe

Aby możliwe było korzystanie z programu Aurora, muszą być spełnione następujące wymagania:

minimalne:

 • system operacyjny: Windows 32 bądź 64 bitowy, Linux z środowiskiem X Window,
 • środowisko uruchomieniowe: Java w wersji 6 bądź nowszej,
 • procesor: Pentium 3, 500 MHz bądź równoważny,
 • pamięć systemowa: RAM 256 MB,
 • dysk twardy: 400 MB wolnego miejsca,
 • przepustowość sieci: 128 kb/s,
 • karta graficzna: z obsługą grafiki 3D, OpenGL 1.x i 32 MB pamięci VRAM,
 • ekran: 1024x768, 16 bitów High Color.

zalecane:

 • system operacyjny: Windows 32 bądź 64 bitowy, Linux z środowiskiem X Window,
 • środowisko uruchomieniowe: Java w wersji 6 bądź nowszej,
 • procesor: dwu-rdzeniowy taktowany z częstotliwością 2,4Ghz,
 • pamięć systemowa: RAM 2048 MB,
 • dysk twardy: 8 GB wolnego miejsca,
 • przepustowość sieci: 2 Mbit/s,
 • karta graficzna: Nvidia GeForce 8600 z 256 MB pamięci VRAM bądź równoważna,
 • ekran: 1024x768, 32 bitów True Color.

Uwaga: komputery z kartą graficzną wbudowaną w płytę główną (zwykle z okrojoną funkcjonalnością) nie zapewniają wydajnej pracy aplikacji. Jeśli program działa powoli i nie reaguje na polecenia uytkownika, oznacza to najprawdopodobniej, że należy zainstalować w systemie inne sterowniki karty graficznej.

Informacje o potencjalnych problemach w działaniu aplikacji:

Niektóre z oprogramowań antywirusowych mogą powodować spowolnienie działania aplikacji. Jednym z powodów może być monitorowanie przez nie portu 8080. Rozwiązanie dla pakietu Kaspersky Anti-Virus: należy przejść do menu Ustawienia->Usługi->Usługi sieciowe->Ustawienia portów i wyłączyć monitorowanie portu 8080.

Instrukcja obsługi

Aurora jest uruchamiana po naciśnięciu przycisku START (kategoria "start" serwisu), jako niezależna aplikacja wykorzystująca własny interfejs użytkownika dostępny w nowym oknie.

Okno aplikacji zawiera

 • pole prezentacji danych 3D - centralna część aplikacji,
 • panel legendy - prawa strona okna aplikacji,
 • pasek przycisków - nad panelem legendy,
 • menu główne - górna listwa okna aplikacji,
 • dodatkowe narzędzia oraz menu - uruchamiane jako niezależne okna w ramach aplikacji.

Pole prezentacji danych - umożliwia wizualizację zasobów przestrzennych Aurory, nawigacja po obrazie 3D wykorzystuje intuicyjne mechanizmy: w płaszczyźnie poziomej – za pomocą lewego przycisku myszy, w pionie natomiast – dzięki opcji scroll myszy. Prawy klawisz myszy służy do zmiany kąta widzenia obrazu 3D.

Panel legendy - prezentuje zakres wyświetlanych danych - zestaw warstw oraz źródeł danych, jednocześnie umożliwia
dodawanie nowych informacji w celu wyświetlenia w aplikacji, w celu publikacji danych 3D możemy posłużyć się zarówno danymi
przechowywanymi lokalnie przez dodanie pliku *.site, jak i zdalnymi źródłami przez podanie adresu URL do serwisu udostępniającego
dane 3D, opcjonalnie możemy wykorzystać warstwy udostępniane w ramach usługi WMS

Pasek przycisków - obejmuje takie narzędzia jak: cofnij/ponów, przerysuj obraz do zasięgu wyświetlanych danych, oraz dwa
klawisze umożliwiające na wybór trybu pracy - nawigacja/selekcja i identyfikacja obiektów z wyświetlanych warstw.

Menu główne - zawiera standardowe kategorie takie jak Plik, Widok, Nawigacja, Narzędzia oraz Pomoc, które umożliwiają
między innymi dodawanie danych, włączanie/wyłączanie dodatkowych okien menu, dodatkową nawigację, optymalizajcę aplikacji, oraz udostępniają pomoc aplikacji.

Dodatkowe narzędzia - uruchamine z posiomu polecenia Widok - menu główne - umożliwiają między innymi prezentację informacji o wybranych obiektach narzędziem selekcji, wyświetlanie cykloram, zapisywanie ulubionych miejsc itp.

Dodatkowo w prawym dolnym rogu ekranu prezentowane są współrzędne geograficzne i wysokość n.p.m. pozycji kursora.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w panelu pomocy aplikacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: W oknie aplikacji nie widać mapy.

O: Należy wybrać menu Widok->Legenda i sprawdzić czy są wczytane i włączone odpowiednie dane.

P: Przesuwanie widoku wertykalnie działa za szybko.

O: W czasie przesuwania należy przytrzymać klawisz Shift.

P: Jak zmienić kolor warstwy?

O: Należy kliknąć prawym klawiszem w nazwę warstwy w legendzie i wybrać "Zmień rozkolorowanie"

P: Mam problemy z uruchomieniem aplikacji.

O: Spróbuj wyczyścić cache Java. Innym powodem może być blokada przez oprogramowanie antywirusowego/firewall-a (standardowo ten problem mogą mieć użytkownicy COMODO).