Zobacz w czym może pomóc Ci nowy serwis.


Przejdź do opisu konkretnego serwisu klikając w napis "więcej" przy wybranym Portalu.

Plan Miasta

Plan miasta jest podstawowym miejscem publikacji informacji i danych przestrzennych interesujących mieszkańców miasta.

Wirtualny urząd

Prezentuje interaktywne plany budynków Urzędu Miasta.

Portal Inwestora

Portal inwestora jest miejscem publikowania wszelkich informacji związanych z procesami gospodarczymi miasta Mielec.

Geoportal Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Mapa SSE EURO-PARK Mielec (Obręby Przemysłowy, Obręb Mościska i Obręb Smoczka).

Geoportal Bezpieczeństwa Publicznego

Jest miejscem publikowania wszelkich informacji przestrzennych i opisowych związanych z bezpieczeństwem oraz utrzymaniem szeroko rozumianego porządku w skali miasta

Portal 3D

Prezentacja różnorodnych zasobów informacyjnych, będących częścią baz danych Internetowego planu miasta Mielec, w postaci trójwymiarowej wizualizacji.